Είμαι, Πιστεύω, Θέλω

Είμαι, Πιστεύω, Θέλω

Είμαι, Πιστεύω, Θέλω

https://dimoikonomou.gr/wp-content/uploads/2018/04/image-mob-935x650.jpg

Εν συντομία

Είμαι

 • Αθηναίος
 • Ελεύθερος επαγγελματίας
 • Οικονομολόγος
 • Με σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Σύμβουλος επιχειρηματικού σχεδιασμού και επενδύσεων
 • Ενεργός πολιτικά
 • Ενεργός κοινωνικά
 • Ενεργός κομματικά
 • Πατριώτης και διεθνιστής
 • Παναθηναϊκός

Πιστεύω

 • Ότι η στήριξη των πολλών είναι προϋπόθεση να ζούμε όλοι καλύτερα
 • Στις ίσες ευκαιρίες
 • Στη διεθνή συνεργασία
 • Στην ειρήνη
 • Στο ρυθμιστικό ρόλο του κράτους
 • Στη δημιουργικότητα
 • Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (στη μείωση ως εξαλειψη της επαφής του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση)
 • Στη δίκαιη κατανομή του πλούτου
 • Στις νέες τεχνολογίες
 • Στο δικαίωμα σε στέγη, παιδεία, σίτιση, υγεία για όλους
 • Στον κοινωνικό διάλογο και την επίτευξη συμφωνίας

Θέλω

 • Να αρχίσουμε το επόμενο κεφάλαιο:
  • Στην οικονομία
  • Στην κοινωνία
  • Στην πολιτική
  • Στις εκλογές
  • Στην παράταξη
  • Στις προσωπικές σχέσεις
  • Στις ιδέες
 • Να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα και να βρούμε λύσεις για αυτά
 • Να βρούμε έναν κοινό στόχο σαν κοινωνία και να παλέψουμε για αυτόν

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ