Στο πλαίσιο συμμετοχής του σε ευρωπαϊκή αποστολή στη Κίνα ο Δημήτρης Οικονόμου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Διεθνών Σχέσεων του Κομμουνιστικού Kόμματος της Κίνας κ. Guo Yezhou.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι αλλαγές που επήλθαν στην Eυρωπαϊκή Ένωση ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης αλλά και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην σημασία της λεκάνης της Μεσογείου και της Ελλάδας ειδικότερα, για την Κίνα και την θέση της στην διεθνή κοινότητα. Υπό αυτό το πρίσμα συζητήθηκε εκτενώς η πρωτοβουλία “belt and road initiative” της Κίνας. .